Hlavička webu
ZDV Nošovice
Přejít na obsah

Organizační struktura

O společnosti
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
       
Vedení společnosti
Ekonomický úsek ekonom
finanční účtárna
mzdová účtárna
pokladna
Rostlinná výroba polní výroba
výroba kysaného zelí
Živočišná výroba chov skotu
výroba krmných směsí
Mechanizace
Středisko pronájmů
www.ante.cz
Návrat na obsah